ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีกันทรา เขียวอ่อน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :112 หมู่ 3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
Telephone :0899455694
Email :korkhor4@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา